IMG-LOGO

ຢາກເປັນແວ່ນຕາໃຫ້ລູກຄ້າໃສ່ ເຖິງແມ່ຄ້າຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໃຈ ແຕ່ກໍ່ຍັງໄດ້ຢູ່ໃນສາຍຕາ

IMG

ມື້ອື່ນມາພົບກັນໃໝ່ພີ່ນ້ອງ ວັນເສົາທີ 3/9 ໃນງານທີ່ສູນລາວໂຕໂຢຕ້າເຊັ່ນເດີມ 3 ວັນເຕັມໆ ກັບສິນຄ້າດີ MaMy Poko & Sofy, ພ້ອມທັງສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍບິໂພດທີ່ຫຼາກຫຼາຍລາຍການ ພ້ອມກັບລາຄາປະຢັດຂອງແຈກຂອງແຖມພຽບ